Home

ข่าวสาร/บทความ ล่าสุด

Welcome to the Frontpage
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาฯ มทร.ล้านนาน่าน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 12:42 น.
Share
แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 13:02 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ทปอ.มีมติปรับเปลี่ยนช่วงเวลาภาคการศึกษา PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 08 สิงหาคม 2011 เวลา 15:06 น.
Share

1

รายงานข่าวแจ้งว่า ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ประเทศไทยเลื่อนเปิดภาคการศึกษาของระดับมาหวิทยาลัยให้ เป็นเดือนกันยายน เพื่อให้ตรงกับประเทศอื่นในอาเซียน โดยจะมีผลบังคับใช้ ปีการศึกษา 2555

ทั้งนี้ รศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุม เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียนส่วนใหญ่มีการเปิดการเรียนการสอน 2 ภาคเรียนการศึกษาเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยของไทย แต่ช่วงเดือนเปิดของมหาวิทยาลัยนั้นไม่ตรงกัน

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 14 กันยายน 2011 เวลา 13:04 น.
อ่านเพิ่มเติม...
 
ราชมงคลน่าน เปิดบ้านรับฟังความเห็นสู่การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 09:12 น.
Share

meeting

เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๕๔ ในเวลา ๙.๐๐ น.   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน  จัดเสวนาเวทีสาธารณะในประเด็น  “ การระดมความเห็นเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ”   ณ ห้องประชุมพุทธรักษา ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน   เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน ตั้งแต่ ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน สื่อมวลชน เป็นเวทีระดมสมองและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น อย่างกว้างขวาง และนำมาปรับปรุงการบริหารจัดการ และพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อตอบสนองชุมชน  และจังหวัดน่าน  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำความเห็นจากภาคส่วนต่างๆ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม นิติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ความรับผิดชอบและความความคุ้มค่า  <<อ่านต่อ>>

แก้ไขล่าสุด ใน วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 09:16 น.
 

สำรวจความคิดเห็น

ตอนเย็นหลังเลิกงานทำกิจกรรมอะไรกันบ้างครับ
 

Login Formลืมรหัสผ่าน?
ลืมชื่อเข้าใช้งาน?
ลงทะเบียน

สถิติผู้เข้าชม

สมาชิก : 127
Content : 36
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 221740