Home คลังความรู้ เทคนิค การจัดโครงการบริการวิชาการ ให้โดนใจของผู้รับบริการ
เทคนิค การจัดโครงการบริการวิชาการ ให้โดนใจของผู้รับบริการ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย หมาป่า น้อย   
วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2011 เวลา 21:59 น.
Share

เทคนิค การจัดโครงการบริการวิชาการ ให้โดนใจของผู้รับบริการ

alt

              งานการบริการวิชาการ เป็นงาน 1 ใน 4 ภาระงานของอาจารย์ในมหาวิยาลัย ดังนั้นเราควรให้ความสำคัญกับการจัดโครงการบริการวิชาการการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อให้ได้ผลดีนั้น จะต้องเป็นโครงการที่จัดขึ้นแล้วตรงต่อความต้องการของผู้รับบริการอย่าแท้จริงและโครงการนั้นผู้จัดจะต้องมีความพร้อมพอที่จะให้บริการวิชาการด้วย ดังนั้นการจัดโครงการบริการวิชาการทุกครั้งผู้จัดจะต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของผู้รับบริการอย่างถูกต้อง ในส่วนตัวของผมนั้นใช้แบบฟอร์ม ขอรับบริการวิชาการให้กลุ่มเป้าหมายคือผู้ที่คาดว่าจะเป็นผู้รับบริการ เป็นผู้กรอบแบบฟอร์มเพื่อให้รู้ความต้องการของผู้นั้นโดยแท้จริง ซึ่งถ้าเรื่องที่ต้องการรับบริการเป็นเรื่องที่ผมมีความถนัด หรือพร้อมที่จะให้บริการ ผมก็จะเป็นผู้จัดโครงการดังกล่าวเองแต่ถ้าความต้องการนั้นเป็นเรื่องที่ผมไม่ถนัดผมก็จะใช้วิธีเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความเชียวชาญเฉพาะทาง มาเป็นผู้อบรมแทนหรือไม่ก็ส่งต่อให้อาจารย์ หรือหน่วยงานอื่นเป็นผู้รับผิดชอบแทน

                                                                                                นายอริยะ   แสนทวีสุข (อ.โต)

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 08 กรกฏาคม 2011 เวลา 22:44 น.
 

Login Formลืมรหัสผ่าน?
ลืมชื่อเข้าใช้งาน?
ลงทะเบียน

สถิติผู้เข้าชม

สมาชิก : 82
Content : 36
เว็บลิงก์ : 6
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 209680